Koolitus : Indviduaalne ettevõtlusega alustamise koolitus, äriplaani koostamise ja raamatupidamise algõpe läbi tööpraktika

Koolituse maht: 125 akadeemilist tundi
Koolituse maksumus: 2500 EUR

Toimumisaeg: kokkuleppel

Kursuse sisu:

Praktiline koolitus kus fookuses on ettevõtlusega alustamine koos raamatupidamisega. Koolitusel käsitletakse ettevõtluse alustamisega seonduvaid toiminguid, äriplaani koostamise protsesse, raamatupidamise alg- ja põhitõdesid. Õpitakse ettevõtte asutamist ja registreerimist Äriregistri ettevõtjaportaali kaudu, õpitakse kasutama äriplaneerimise tarkvara ja lahendatakse raamatupidamise praktilisi ülesandeid raamatupidamisprogrammis E-arveldaja. Koolitus sisaldab 65-tunnist teoreetilist õpet ja 60-tunnilist tööpraktikat E-raamatupidamine24.ee koolitaja juhendamisel.

Sihtgrupp:

Väikese ettevõtluskogemusega ettevõtlusest huvitatud inimesed,väikeettevõtete juhid, füüsilisest isikust ettevõtjad ja eraisikud, kellel on olemas äriidee ja soov, huvi alustada ettevõtlusega ning praktiline vajadus hakata tegelema raamatupidamisega. Eelnev kogemus ei ole vajalik.

Teemad:

 • Ettevõtte asutamine, asutamislepingu ja põhikirja koostamine

 • Ettevõtte registreerimine ja tegevusala valik, EMTAK koodid ja majandustegevuse register

 • Ettevõtlus ja äriidee ning selle analüüs

 • Äriseadustik

 • Turunduse põhimõtted

 • Turundusanalüüs

 • Toode/teenus ja nende turundus

 • Tööohutus ja tervishoid

 • Äriplaani koostamise alused

 • Raamatupidamise ja maksunduse põhitõed

 • Finantsarvestus

 • Finantsplaneerimine

 • Maksuseadus

 • Raamatupidamisprogramm E-arveldaja

 • Äriregistri ettevõtjaportaal

 • Eesti.ee

Õpiväljund:

Tunneb:

 1. ettevõtlusega alustamise põhimõtteid;

 2. oskab registreerida äriühingu ja koostada põhikirja;

 3. mõistab äritegevusest tulenevaid võimalusi ja riske;

 4. oskab koostada äriplaani;

 5. suudab oma äriideed esitleda;

 6. mõistab turunduse põhimõtteid ja turunduskanalite võimalusi;

 7. raamatupidamise toimimise põhimõtteid;

 8. finantsarvestuse ja -planeerimise vajadust;

 9. maksuarvestuse põhimõtteid

Oskab:

 1. kasutada ettevõtjaportaali;

 1. Kasutada raamatupidamisprogrammi E-arveldaja;

 2. praktiliselt väikeettevõtte alustamise ja administreerimise protsessi

Indviduaalne ettevõtlusega alustamise koolitus, äriplaani koostamise ja raamatupidamise algõpe läbi tööpraktika. Õppekava

Koolitus : Individuaalne e-raamatupidamise praktika
Koolituse maht: 80 akadeemilist tundi
Koolituse maksumus: 1200 EUR

Toimumisaeg: Kokkuleppel

Kursuse sisu:
Praktikal õpitakse ja lahendatakse praktilisi ülesandeid raamatupidamisprogrammis E-arveldaja. Koolitus sisaldab 80-tunnilist tööpraktikat E-raamatupidamine24.ee koolitaja juhendamisel.

Sihtgrupp:
Eelneva raamatupidamise teoreetilise teadmise või raamatupidamise koolituse läbinud inimesed, kes soovivad varasemalt õpitut täiendada ja kinnistada praktika abil.

Teemad:
Praktika jooksul tehakse läbi raamatupidaja erinevad töölõigud alates dokumentide sisestamisest kuni bilansi ja majandusaasta aruande koostamiseni. Juhendatud praktika annab võimaluse tutvuda erinevate ettevõtlusvormide raamatupidamisega, näiteks OÜ, MTÜ, FIE jne.
Raamatupidamise praktika viiakse läbi programmil E-arveldaja.

Tegevus:
1) raamatupidamisdokumentide töötlemine (nõuetele vastavuse kontrollimine, sisestamine raamatupidamisprogrammi);
2) tööjõu kulude arvestamine ja deklaratsioonide vormistamine;
3) igakuiste raamatupidamise aruannete koostamine;
4) majandusaasta aruande ja selle lisade koostamine.

Õpiväljundid:
Tunneb:
1) raamatupidamisprogrammi E-arveldaja
Oskab:
2) sisestada müügi- ja ostuarveid;
3) arvestada käibemaksu;
4) arvestada palka, puhkuse- ja haigustasu;
5) koostada deklaratsioone;
6) koostada erinevaid aruandeid

Muu info
Hind sisaldab tunnistust.
MR Trade OÜ/ Maris Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tasumine maksegraafikuga
Võimalik soovi korral tasuda mitmes osas, esimene osamakse peab olema tasutud enne koolituse algust ja viimane osamakse enne koolituse lõpukuupäeva.

 

Individuaalne e-raamatupidamise praktika. Õppekava

Koolitus: Individuaalne raamatupidamise õpe läbi tööpraktika
Koolituse maht: 125 akadeemilist tundi
Koolituse maksumus: 2500 EUR

Toimumisaeg: Kokkuleppel

Õppekava: Individuaalne raamatupidamise õpe läbi tööpraktika õppekava

Kursuse sisu:
Raamatupidamise praktiline koolitus kus fookuses on e-raamatupidamine. Koolitusel käsitletakse raamatupidamise alg- ja põhitõdesid, õpitakse ja lahendatakse praktilisi ülesandeid raamatupidamisprogrammis E-arveldaja. Koolitus sisaldab 45-tunnist teoreetilist õpet ja 80-tunnilist tööpraktikat E-raamatupidamine24.ee koolitaja juhendamisel.

Sihtgrupp:
Väikeettevõtete juhid, füüsilisest isikust ettevõtjad ja eraisikud, kellel on praktiline vajadus hakata tegelema raamatupidamisega või on huvi raamatupidamise vastu. Eelnev kogemus ei ole vajalik.

Teemad:
• Ettevõtlus ja äriseadustik
• Raamatupidamisseadus ja Raamatupidamise Toimkonna juhendid
• Finantsarvestus
• Kontod, kontoplaan, seosed bilansi ja kasumiaruandega
• Majandustehingute kirjendamine kontode abil
• Dokumendinõuded, grupeerimine, registritesse kandmine
• Kassa- ja pangaoperatsioonide tegemine ja kajastamine
• Müügiarvete koostamine ja tulude kajastamine registrites. Käibemaksu arvestus
• Ostuarvete registreerimine
• Käibemaksu arvestus
• Põhivara arvestuse pidamine
• Palgaarvestus
• Maksudeklaratsioonide täitmine
• Kulude ja tulude arvestus
• Bilansi ja kasumiaruande koostamine
• Ostu- ja müügiaruandlus
• Varud ja nende erinevad arvestusmeetodid
• Laenud ja kohustused
• Tööseadusandlus
• Palgaarvestus – keskmise töötasu arvestuse erinevad arvestuspõhimõtted
• Maksundus. Maksuseadused, maksud ja nende deklareerimine
• Lähetus
• Sõiduauto kasutamise kord
• Raamatupidamisprogramm E-arveldaja

Õpiväljund:
Tunneb:
1) Raamatupidamisseadust ja Raamatupidamise Toimkonna juhendeid;
2) dokumentide koostamise põhimõtteid;
3) kontodele kirjendamise põhimõtteid;
4) käibemaksu arvestamise põhimõtteid;
5) palgaarvestuse põhimõtteid;
6) amortisatsiooni arvestamise põhimõtteid;
7) maksuarvestuse põhimõtteid;
Oskab:
8) kasutada raamatupidamisprogrammi E-arveldaja;
9) praktiliselt väikeettevõtte raamatupidamise administreerimise protsessi

Muu info
Hind sisaldab kohvipause, materjale ja tunnistust.
MR Trade OÜ/ Maris Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tasumine maksegraafikuga
Võimalik soovi korral tasuda mitmes osas, esimene osamakse peab olema tasutud enne koolituse algust ja viimane osamakse enne koolituse lõpukuupäeva.

Koolitus :Indviduaalne äriplaani koostamise ja ettevõtlusega alustamise koolitus.
Koolituse maht: 30 akadeemilist tundi
Koolituse maksumus: 600 EUR

Toimumisaeg: kokkuleppel

Kursuse sisu:
Koolitus sisaldab 10-tunnilist teoreetilist õpet ja  20-tunnilist praktilist õpet E-raamatupidamine24.ee koolitaja juhendamisel.

Sihtgrupp:

Väikese ettevõtluskogemusega ettevõtlusest huvitatud inimesed, kellel on olemas äriidee ja soov, huvi alustada ettevõtlusega ning on vajadus koostada äriplaan toetuse taotlemiseks. Eelnev kogemus ei ole vajalik.

Kursuse teemad:

 • Ettevõtlus ja äriidee ning selle analüüs
  • Raamatupidamise ning maksunduse põhialused
  • Turunduse põhimõtted. Toode/teenus ja turundus
  • Finantsplaneerimine
  • Tööohutus ja tervishoid
  • Äriplaani konsultatsioon ja kaitsmine

Õpiväljund:
1) tunneb ettevõtlusega alustamise põhimõtteid ;
2) mõistab äritegevusest tulenevaid võimalusi ja riske;
3) oskab koostada äriplaani;
4) suudab oma äriideed esitleda ja kaitsa äriplaani;

Muu info
Hind sisaldab kohvipause, materjale ja tunnistust.
MR Trade OÜ/ Maris Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tasumine maksegraafikuga
Võimalik soovi korral tasuda mitmes osas, esimene osamakse peab olema tasutud enne koolituse algust ja viimane osamakse enne koolituse lõpukuupäeva.

 

Indviduaalne äriplaani koostamise Õppekava

Nimi (nõutav)

Email (nõutav)

Telefon (nõutav)

Koolitus (nõutav)

Teade