e-raamatupidamine24.ee
logo image
image

ETTEVÕTTE MAJANDUSAASTA ARUANNE – OLULISUS FINANTSSEISUNDI JA MAJANDUSTEGEVUSE HINDAMISEL

Ettevõtte majandusaasta aruanne – see on koostöö protsess ettevõtja ja raamatupidaja vahel, kokkuvõtete tegemine ja analüüs ning hinnang kogu ettevõte tegevusele, mille mõju on suurem kui arvata osatakse. Laenu- ja/või liisingut taotledes saate aru, kas majandusnäitajad aitavad edasi lepingu sõlmimiseni ning milliseks kujunevad laenu/liisingu tingimused, mis on sissemakse %, milline on intressimäär ja kui pikaks ajaks tagasimaksegraafik koostatakse. Majandusaasta aruanne on laenuandjale otsuse tegemiseks üks olulisemaid argumente.

Aastaaruannete maailma mõistmiseks kirjutame lahti, mida peate teadma ettevõtjana.

MIS ON AASTAARUANNE?

MIDA AASATARUANNE SISALDAB? 

KES LOEB AASTAARUANNET? 

OLULINE:

  • Majandusaasta aruanne on kohustuslik kõigile Eesti tegutsevatele äriühingutele.
  • Eeldusel, et ettevõtte majandusaasta on põhikirja järgi kalendriaasta ehk 01.01.–31.12.2021, on aruande esitamise tähtaeg Äriregistrile 30.06.2022.

MIS ON AASTAARUANNE? 

Traditsiooniline aastaaruanne on põhjalik ülevaade ettevõtte eelmise aasta saavutustest ja finantsaruannetest. Majandusaasta aruanne koostatakse igal aastal ning see on tähtis aktsionäridele, osanikele, investoritele ja koostööpartneritele, et teavitada neid ettevõtte üldistest tulemustest, finantsseisundist ja tulevikuvisioonist.

Numbrid räägivad oma keelt ning isegi kui mitte väga teada ettevõttest, siis läbi numbrite pädev raamatupidaja või finantsanalüütik suudab anda hinnangu ettevõtte majandusseisust, edukusest ja usaldusest. Tänases päevas kasutatakse aastaaruannet ka sageli ettevõtte turundamiseks, et näiteks investoritele või sponsoritele muljet ja usaldust avaldada, tutvustada oma brändi läbi numbrimaailma uutele potsentsiaalsetele klientidele, olla usaldusväärne koostööpartnerite hulgas ja anda kindlustunne oma töötajatele ettevõtte hea ja jätkusuutliku käekäigu osas. Läbi selle suudame elavdada majandusaasta aruande kuiva sisu ja luua atraktiivsus vastutustundliku ettevõttena.

MIDA AASATARUANNE SISALDAB? 

Väike- ja mikroettevõtjad võivad koostada raamatupidamise aastaaruande asemel lühendatud raamatupidamise aastaaruande:

  • väikeettevõtja lühendatud variant koosneb bilansist, kasumiaruandest ja piiratud arvust lisadest,
  • mikroettevõtja variant koosneb lühikesest bilansist ja kasumiaruandest ja mõnest lisast.

Keskmised ja suured ettevõtjad peavad koostama täismahus raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, omakapitali muutuste aruandest ja lisadest.

Lisaks tuleb koostada ka tegevusaruanne (v.a mikroettevõtjad), mis on lahtikirjutus ettevõtte tegevuse kohta. Väikeettevõtja tegevusaruande võib kirjutada vabas vormis, lisada juurde pilte jms ehk siis tekitada atraktiivsust anda tegevusest huvitav ülevaade.  Kirjutada aasta jooksul toimunud tähtsamatest sündmustest ja milline on olnud mõju, olulistest investeeringutest ning ka millised on järgneva ning lähituleviku plaanid.   

Näiteks 2021. aasta osas on kindlasti fookus COVID19-l, kas ja millised on mõjud ettevõte tegevusele olnud, võimalik, et positiivne ehk siis on hoopis tegevus hoogustunud või siis negatiivne madalseis kuni ettevõtte tegevuse lõpetamiseni välja. 

Ehk siis kokkuvõtvalt on erineva suurusega ettevõtjatele reeglid veidi erinevad aastaaruande ja tegevusaruande koostamiseks. 

KES LOEB AASTAARUANNET? 

Aastaaruanne on avalik dokument ja kättesaadav sisuliselt kõigile, makstes mõne euro ja saad alla laadida mõne minutiga. Tuleks arvestada, et seda võivad lugeda Sinu konkurendid, kes paljudel juhtudel seda teevad ka, samuti Sinu kliendid, kes samuti on huvitatud koostööpartnerina Sinu ettevõtte käekäigust, Sinu lepingupartnerid, Sinu tarnijad, töötajad ja kindlasti on lisaks veel erinevaid huvipooli. 

Ehk siis aastaaruanne on tähtis ja oluline, nii numbrilises kui sisulise väljenduses.

PAKUME ETTEVÕTJATELE TASUTA 30MIN KONSULTATSIOONI, ET SAAKSIME TEILE ABIKS OLLA JA ANDA SOOVITUSI KUIDAS SAAKSIME TEID AIDATA PARIMA SAAVUTAMISEL. 

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on twitter

Hiljutised postitused

NÕUANDED RAAMATUPIDAMISETTEVÕTTE VALIMISEKS

LEIAME VASTUSED JÄRGMISTELE KÜSIMUSTELE: MIKS VAJATE RAAMATUPIDAMISBÜROOD? MIDA OODATA RAAMATUPIDAMISBÜROOLT? MILLISED HINNAMUDELID ON RAAMATUPIDAMISETTEVÕTTEL? 1. Mõelge, miks teil on vaja

  • e-raamatupidamine24.ee
image
et