e-raamatupidamine24.ee
logo image
image

REVOLUTION IN DIGITAL ACCOUNTING - How to help businesses and be the best accounting company

Raamatupidamises on viimaste aastatega toimunud väga suured muudatused, tehnoloogia arenguga väheneb järjest enam käsitsi sisestavate arvete ja/või excelis tehtav raamatupidamine. Tehnoloogilised ja tarkvarade lahendused nõuavad kompetensti, teadmist ja professionaalsust raamatupidajalt, läbi mille on väärtus raamatupidamise sisul. Ettevõtte jaoks on ūks olulisemaid investeeringuid kaasajastada raamatupidamine ja raamatupidaja. Eriti mikroettevõtja tasandil, kus raamatupidamise tarkava aitab vähendada ja ära hoida käsitsi tehtava ning sellest tulenevate vigade riski. Oluline on raamatupidaja professionaalsus anda nõu ja toetada ettevõtjat, nõustada tehnigutes, maksuküsimustes ja anda tagasisidet, seletada lahti, mis on oluline numbrites ja selgitada nende sisu.

Uute tehnoloogiate ja digiteenuste kasutamine raamatupidamisbüroodes on viimastel aastatel jõulise kiirusega kasvanud. On toimunud üleminek traditsiooniliselt paberkandjal raamatupidamiselt elektroonilistele süsteemidele, paljud rutiinsed ülesanded on automatiseeritud ja raamatupidamisbüroode teenuste pakkumine on muutunud üha mitmekesisemaks ja keskendunud ettevõtjate nõustamisele, nii maksude, kulude optimeerimise ja ettevõte kasumlikusele kaasaaidates. Automatiseeritud raamatupidamise süsteem tähendab, et kasvab vajadus asjatundliku raamatupidaja järele.

Raamatupidaja ilma erialase hariduseta ja raamatupidamine, mida kuskil ja kuidagi tehakse ei anna ülevaadet ettevõtjale ja ei oma alati professionaalset sisulist väärtust. Ettevõtja ei tea ega oska aru saada varadest, kohustustest, tulust-kulust ja rahavoost kuna raamatupidaja kunagi ei selgita. mis on oluline ja vajalik jälgida ning milline on ettevõte olukord ning kas ja kuidas see võiks mõjutada tulevikus tehtavaid otsuseid.  Samuti ei nõusta maksuküsimustes, millised kulud võivad ja toovad kaasa erisoodustmaksu, kuidas nendest hoiduda ja kuidas selgitada kulude seost konkreetse ettevõttega. Ei huvitu töölepingutega seonduvast ja ei anna nõu milline leping, konkreetses situatsioonis on mõistlik sõlmida.

Meie raamatupidajad on erialase haridusega, täiendame ja koolitame endid pidevalt, et olla parimad ja leida parim lahendus ettevõtja jaoks. Meie anname nõu, millised kulud on aktsepteeritavad ja julgustame ettevõtjad, tegema kulusid, mis on seotud ettevõttega, näiteks kodukontoriga seotud kulud, isikliku autoga seotud kulud jne. Aitame alati maksuküsimustes ja elimineerida võimalikud tekkivad maksuriskid. 

Raamatupidamises on ka palju erinevaid alusdokumente, mille ettevalmistamise juures saab abiks olla raamatupidaja, näiteks lähetuskulude aruanne, sõidupäevik, äriregistris tehtavad muudatused, juhatuse otsused, erinevad lepingud jne.

Ettevõtete toimimise spetsiifika võib olla väga erinev, on ettvõtteid kelle varad ehk bilansimaht on suhteliselt väike kuid samas tulud ja kulud on tasakaalus ning oluline on igakuine rahavoog. Samas on ettevõtjaid, kes kasvatavad varasid ja see annab kindluse edukalt toimida. Bilansist ja kasumiaruandest arusaam on oluline ettevõtja jaoks ning nende sisu selgitus on raamatupidaja kompetensti pagas – numbrid on faktid ja räägivad enda eest. Eesmärk on olla ettevõtja jaoks toetav osapool tema  äritegevuses.

Raamatupidamisbüroode roll on muutumas ja meie büroo eeliseks on väga head teadmised erinevatest tarkvaradest ja tehnoloogiatest. Meil on tehniline töö automatiseeritud, mis toetab, et saame keskenduda raamatupidamise ja maksunduse sisulistele küsimustele ja finantsjuhtimisele.

Selleks, et olla praegu ja tulevikus kvaliteeti pakkuv raamatupidamisbüroo, mille eesmärgiks on pakkuda oma klientidele parimat raamatupidamisteenust ja kliendikogemust. Et oma kliente veelgi paremini teenindada, siis meie tugevuseks on:

  • Parim kliendikogemus – meie kliendid ei pea suhtlema robotklienditeenidajaga. Meie peamisteks suhtlusvahenditeks on email, vajadusel telefonikõne ja saab broneerida online koosolekule aja.
  • Distsipliin ja tähtaaegadest kinnipidamine – meie kliendid saavad alati vastuse oma küsimustele, distsipliin, et kirjad ei jää vastuseta on väga oluline meile. Deklaratsioonid, aruanded on alati tähtaageselt esitatud. Tähtaegselt mitte esitamata jätmine toob kaasa võlglase staatuse, mis on avalikult kõigile nähtav ning võimaliku sunniraha trahvi, mis ei vabasta deklaratsiooni/majandusaasta aruande esitamisest. 
  • Minimaliseeritud vigade/eksimuste võimalus – kuna me ei tee raamatupidamist käsitsi või excelis, siis meie eksimuste arv on viidud miinimumtasemele. Vastutame esitatud deklratsioonide ja aruannete sisu eest.
  • Rahvusvahelistumine – areneme koos ettevõtjatega. Meie kliente on erinevatest riikidest nii Eestis elavaid välismaalasi kui e-residente ja kuna äris riigipiire  ei ole, siis valdkonnad ja globaasus kuulub meie kompetentsi.
  • Koostöö klientidega ja nende toetamine- meie kliendid saavad ise koostada raamatupidamisprogrammis müügiarveid, et koolitame, juhendame ja abistame neid selles. Müügiarvete koostamine ei pea sõltuma raamatupidajast, et millal ja kuidas ta seda teeb, samuti ei toimu dubleerivat tööd kuna müügiarve koostatakse juba raamatupidamisprogrammis. See hoiab kokku mõlema poole aega ja raha kuna ettevõtja ei pea maksma selle eest, mida ta ise teeb.
  • Parimad tarkvarad –  tagatud andmete hoidmine, arhiveerimine ja turvalisus. Arvutis failides hoida kogu infot ei ole turvaline ja info ei lähe kaduma. Soovime pakkuda oma klientidele parimat võimalikku tehnoloogiat ja pidevat tuge nende kasutamiseks. Lisaks tarkvaraliselt arendatakse erinevaid tugiteenuseid, andmeanalüüsi ning automatiseerimise ja integreerimise teenuseid ning nende raames pakume ka meie üha rohkem teenuseid.
  • Kvalifisteeritud raamatupidajad – tehnoloogilised muutused nõuavad raamatupidamisbüroodelt aktiivset tegutsemist, et käia arenguga kaasas. Meie tehnoloogilise oskusteabe tagamiseks koolitame endid pidevalt ja oleme kaasaajastanud protsessid.

Kokkuvõtvalt raamatupidamisbüroode tulevik on seotud tehnoloogia arenguga, millest on kasu nii raamatupidajatele kui ka klientidele. Uued digitaalsed tööriistad on suurendanud raamatupidamise läbipaistvust, muutnud protsesside haldamise ja jälgimise lihtsamaks ning võimaldanud ettevõttel oma äri kasumlikumaks muuta ja reaalajas olla kursis ettevõte finantsseisuga.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on twitter

Hiljutised postitused

IDEAS FOR CHOOSING AN ACCOUNTING COMPANY

LEIAME VASTUSED JÄRGMISTELE KÜSIMUSTELE: MIKS VAJATE RAAMATUPIDAMISBÜROOD? MIDA OODATA RAAMATUPIDAMISBÜROOLT? MILLISED HINNAMUDELID ON RAAMATUPIDAMISETTEVÕTTEL? 1. Mõelge, miks teil on vaja

  • e-raamatupidamine24.ee
image
en_GB