e-raamatupidamine24.ee
logo image
image

AUTOMATISEERITUD RAAMATUPIDAMINE – KINDEL KVALITEET FINANTSJUHTIMISES

Finantsjuhtimises on automaatiseerimine juba paljuski tavaline neile, kus raamatupidamine on elektrooniliselt korraldatud. Samas on suurim hüpe veel ees, kuna paljud ettevõtted on selle osas olnud skeptilised, kuid suundumus järjest enam kasvab. 

Raamatupidamise kui valdkonna standardid toetavad täna automatiseerimist ja ka raamatupidamise seadus võimaldab raamatupidamist paberivabalt.

Raamatupidamistarkvara lahendused  on suures osas automatiseeritud, mis vähendab oluliselt rutiinse töö osakaalu ja annab võimaluse keskenduda finantsjuhtimisele. Andmesisestaja roll vahetub andmete tõlgendajaks, mis tähendab, et raamatupidaja roll muutub aina sisukamaks ja profesionaalsemaks. Läbi automatiseeritud protsesside saame me aru kui palju on tühja, kasutud ja ebaefektiivset tehnilist tööd, mille maksab kinni ettevõtja. Selle asemel võiks hoopis suunata raha oma põhitegevusele.  

OLULINE:

 • Märkimisväärne kulude kokkuhoid (näiteks raamatupidaja/teenuse osutaja tehnilise töö tasustamine)
 • Selged ja visuaalsed, automaatselt genereeritud andmed, mis on ettevõtte juhtkonnale kättesaadavad ja oluliselt sisuliste otsuste tegemisel

TÄNANE OLUKORD

Tänases päevas saame öelda, et raamatupidamise automaatiseerimises on palju rohkem potentsiaali kui seda tegelikult ära kasutatakse. Integreerimisi erinevate müügiplatvormide (nt e-poe keskkonnad), makseplatvormide, lao moodulite, reaalajas tööajaarvestus keskkondade jms on võimalik ära kasutada palju ulatuslikumalt lii-destades need raamatupidamise tarkvaradega. Lisaks sellele saab ka ettevõtja ise raamatupidamistarkvaras näiteks müügiarveid koostada, mis tähendab, et seda ei ole vaja eraldi enam raamatupidajal teha ja kaob ära dubleerimine (näiteks ettevõtja koostab arve müügiarvete keskkonnas, mille saadab raamatupidajale, kes selle omakorda sisestab raamatupidamisprogrammi). Ettevõtja saab otseselt optimeerida kulusid raamatupidamisele. 

Kokkuvõtvalt saab öelda, et üsna väike osa täna, ca 10-20% raamatupidamisettevõtetest/raamatupidajatest kasutab ära automatiseerimise ja  integratsiooni pakutavaid võimalusi.

HOMNE OLUKORD

Finantsjuhtimise tulevik on erinev sellest, mis on olnud siiani ehk siis on levinud endiselt käsitsi arvete/pangatehingute jne sisestamine ning paberkandjal dokumentide säilitamine. Automatiseerimine tõhustab protsesse andmete sisestamisel, dokumenteerimisel ja arhiveerimisel. Kui varasemalt oli vaja mitut inimest raamatupidamises, näiteks üks tegeles arvetega ja pangaga, teine palgaarvestusega jne. selle suudab ära teha tulevikus üks inimene kuna info/andmed on automatiseeritud ja neid ei ole vaja käsitsi sisestada ega arvutada, selle teeb ära tarkvara ehk siis rutiinse töö maht minimaliseerub.

Juba praeguseks on automaatika muutnud seda, et on suurenenud profesionaalsete finantsekpertide töö osakaal. Suundumust automatiseerimise ja digitaliseerimise ajastu osas illustreerib hästi riigiasutuste näide, kui alates 01.juulist 2019 läks kogu avalik sektor üle e-arvete (ehk digiarvete) vastuvõtmisele.  Selle tulemusel vähenes raamatupidaja-andmesisestajate arv suurtes asutustes.

Ettevõtja jaoks on see ainult võit, raamatupidajate jaoks väljakutse. Ettevõtja nõudlikus finantsalase nõustamise ja arvude tõlgendamisel finantsotsuste tegemisel nõuab raamatupidajalt profesionaalsust ja kvaliteeti.

AUTOMATISEERIMISE EELISED:

 • Kulutõhusus: automatiseerimine suudab sama töö teha märgatavalt kulutõhusamalt kui inimene, ehkki erinevates tööprotsessides on variatsioone, siis saame öelda, et automatiseerimine on suurim abiline tehnilisele tööle.
 • Täpsus paraneb, sest automatiseeritud protsessid ei tee inimlikke vigu.
 • Tööjõud on saadaval nii kiirel ajal või töötaja puudumisel, kuna automatiseerimine on parim abiline sõltumata töökoormusest.
 • Andmete info on alati ajakohane, kuna automatiseerimine annab infot ja võimaldab võtta aruandeid reaalajas.

+ Automatiseeritud tööprotsessidel ei ole vaja põhipuhkust ega lõunapausi, samuti võib töötada öösel ja päeval vahetpidamata.

+ Mastaapsus, sest kord juurutatud automatiseerimise süsteemi on lihtne käivitada näiteks kontserni tasandil erinevates üksustes ja ettevõtetes

DIGITALISEERIMISE EELISED:

+ Raamatupidaja tööprotsessid kiirenevad ja muutuvad tõhusamaks

 • Erinevate ressurside ja arhiveerimise vajaduste vähenemine 
 • Parem info ja aruandluse läbipaistvus

+ Vigade vähendamine

 • Ökoloogiline tähtsus ehk keskkonnasõbralikum, kuna paberi tarbimine ja printeri  kasutus väheneb 
 • Sõltumatus ajast ja kohast (näiteks raamatupidajal ei ole vajadust töötada ettevõtja kontoris)

+ Arvete kiire edastamine digitaalses vormingus

+ Arvetele ja teistele dokumentidele lihtne juurdepääs – raamatupidaja iseseisvus    suureneb, kuna tal on juurdepääs infole elektrooniliselt

 • Raamatupidaja profesionaalsuse kasv digilahenduste haldamise osas, mis ei koorma täiendavalt ettevõtjat 

TÕHUSUS JA KULUDE KOKKUHOID:

Ettevõttele annab automatiseerimine ja digitaliseerimine absoluutse efektiivsuse 30-50% sõltuvalt ettevõtte valdkonnast, suurusest ja tegevusraadiusest. Arvutustes võetakse arvesse kogu protsessi, mis hõlmab ressursse raamatupidamisele, personali- ja palgaarvestusele. Efektiivsus paraneb, kuna sama teavet ei pea mitu korda töötlema ja põhiteavet hoitakse ainult ühes kohas digitaliseeritud kujul. Kulude kokkuhoid saavutatakse tööjõuvajaduse, füüsilise töökoha ja ruumi vähendamisega.

Koos E-RAAMATUPIDAMINE24-ga on kõige lihtsam liikuda selles suunas, kuna oleme kogu raamatupidamise ja  aruandluse  automatiseerinud. Automaatika arenguga suureneb raamatupidamisprogrammide intelligentsus, raamatupidamisteenuse tasu ei ole ebamõistlikult kallis ja ühtlustub seeläbi veelgi finantsjuhtimise kvaliteet. 

PAKUME ETTEVÕTJATELE TASUTA TUNNI AJAST KONSULTATSIOONI, ET SAAKSIME TEILE ABIKS OLLA JA ANDA SOOVITUSI NING NÕU KUIDAS SAAKSIME TEID AIDATA PARIMA SAAVUTAMISEL.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on twitter

Hiljutised postitused

NÕUANDED RAAMATUPIDAMISETTEVÕTTE VALIMISEKS

LEIAME VASTUSED JÄRGMISTELE KÜSIMUSTELE: MIKS VAJATE RAAMATUPIDAMISBÜROOD? MIDA OODATA RAAMATUPIDAMISBÜROOLT? MILLISED HINNAMUDELID ON RAAMATUPIDAMISETTEVÕTTEL? 1. Mõelge, miks teil on vaja

 • e-raamatupidamine24.ee
image
et